Проектирование зданий, расчет конструкций, авторский надзор

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт

1. Цей Тимчасовий порядок встановлює механізм та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних
житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених забудовниками — фізичними особами (далі — забудовник) у період з 5 серпня 1992 р. до 1 січня 2008 р. без дозволу на виконання будівельних робіт (далі — приватні будівлі), на підставі заяви про прийняття в експлуатацію, яку подано до 31 грудня 2010 року.

2. Приватні будівлі приймає в експлуатацію інспекція державного архітектурно-будівельного контролю за місцем їх розташування відповідно до цього Тимчасового порядку, яка видає забудовникам на платній основі сертифікат відповідності таких будівель державним будівельним нормам, стандартам та правилам (далі — сертифікат) згідно з додатком 1.

3. Для одержання сертифіката забудовник разом із заявою за формою згідно з додатком 2 подає інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю:

1) на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею до 200 кв. метрів включно,
кількість надземних поверхів яких не перевищує двох, з господарськими спорудами і будівлями: { Абзац перший підпункту 1
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 160 ( 160-2010-п ) від 27.01.2010 }

довідку про погодження прийняття приватної будівлі в експлуатацію, видану на підставі рішення виконавчого органу
сільської, селищної, міської ради за формою згідно з додатком 3;
технічний паспорт приватної будівлі, виданий бюро технічної інвентаризації;

2) на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею до 350 кв. метрів включно з
господарськими спорудами і будівлями: { Абзац перший підпункту 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 160 ( 160-2010-п ) від 27.01.2010 }

документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташована приватна будівля;

довідку про погодження прийняття приватної будівлі в експлуатацію, видану на підставі рішення виконавчого органу
сільської, селищної, міської ради за формою згідно з додатком 3;

технічний паспорт приватної будівлі, виданий бюро технічної інвентаризації;

звіт про проведення технічного огляду на відповідність приватної будівлі державним стандартам, будівельним нормам і
правилам, нормативним актам з пожежної безпеки, санітарному законодавству, що діяли на момент закінчення будівництва,
складений організацією, яка має відповідну ліцензію, і погоджений з органом державного пожежного нагляду та державною
санітарно-епідеміологічною службою;

3) на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею більш як 350 кв. метрів з
господарськими спорудами і будівлями:

документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташована приватна будівля;

довідку про погодження прийняття приватної будівлі в експлуатацію, видану на підставі рішення виконавчого органу
сільської, селищної, міської ради за формою згідно з додатком 3;

технічний паспорт приватної будівлі, виданий бюро технічної інвентаризації;
звіт про проведення технічного обстеження на відповідність приватної будівлі державним стандартам, будівельним нормам і
правилам, нормативним актам з пожежної безпеки, санітарному законодавству, що діяли на момент закінчення будівництва,
складений організацією, яка має відповідну ліцензію, і погоджений з органом державного пожежного нагляду та державною
санітарно-епідеміологічною службою.

Документи приймаються посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в дозвільному центрі за місцем розташування приватної будівлі. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 90 ( 90-2010-п ) від 27.01.2010 }

4. Заява разом з документами, що додаються до неї, реєструється в журналі реєстрації виданих сертифікатів та відмови
у їх видачі, який ведеться за формою згідно з додатком 4.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю розглядає подані забудовником документи і протягом десяти робочих днів приймає рішення щодо видачі сертифіката.

5. У разі подання документів не в повному обсязі заява не розглядається і протягом десяти робочих днів після її реєстрації
повертається забудовнику разом з доданими до неї документами і вмотивованим обґрунтуванням відмови у видачі сертифіката.

Відмова у видачі сертифіката з інших причин не допускається.

Забудовник може звернутися повторно до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю лише після подання документів у повному обсязі.

6. На підставі поданих документів інспекція державного архітектурно-будівельного контролю приймає рішення про притягнення забудовника до адміністративної відповідальності за спорудження приватної будівлі без дозволу на виконання будівельних робіт та про накладення штрафу в порядку, установленому відповідно до статті 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ).

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю оформляє сертифікат у день пред’явлення документів про внесення плати за видачу сертифіката і сплату штрафу. { Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 90 ( 90-2010-п ) від 27.01.2010 }

Сертифікат видається посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в дозвільному центрі за місцем розташування приватної будівлі. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 90 ( 90-2010-п ) від 27.01.2010 }

7. Датою прийняття приватної будівлі в експлуатацію вважається дата видачі сертифіката.

8. Забудовник несе відповідальність за достовірність поданих документів відповідно до законодавства.