Проектирование зданий, расчет конструкций, авторский надзор

Hebrew

אנו מספקים הנדסה הציורים של הבמה של «פרויקט» (W), «טיוטת עבודה» (RP), «עבודה Documentation» (RD).

אנו צופים הקמה של חיזק בטון, מתכת, עץ, אבן armokamennye. חישובים מבוצעים על תוכניות ברישיון «כנור», «Monomakh».

כדי לתכנן מבנים מבנים ו מ 2 עד 29 קומות.

אנחנו מותאמים לעיצוב החלק של פרויקטים זרים.

אנו צופים התחזקות של מבנים, יסודות, גגות, תקרות, שמירה קירות, מדרגות.

יש לנו ניסיון לעבוד על פרויקטים של בתי מלון, מרכזי קניות, מחסנים, משרדים, בנייני מגורים.

אנו מספקים שירותים טכניים קבלת התנאים הקשר אובייקט.
אנו מספקים שירותי קבלת היתרי בנייה.
הזן בונים אתרים במבצע.