Проектирование зданий, расчет конструкций, авторский надзор

Містобудівне обгрунтування

Для отримання містобудівного обгрунтування треба виконати наступні дії:1. Заявник подає адміністратору заяву на одержання документів дозвільного характеру,

1.1. копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (нотаріально засвідчену),

1.2. статут для юридичних осіб (нотаріально засвідчений),

1.3. копію паспорта (для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності) ,

1.4. згоду власника або користувача земельної ділянки при її вилученні та наступні документи для передачі дозвільним органам – учасникам взаємодії при проходженні процедури.

2. для відділу земельних ресурсів:
• клопотання про надання висновку на ім’я керівника;
• МО;

2.2. рекомендації відділу містобудування та архітектури, або виписку з протоколу комісії по забудові та благоустрою населених пунктів району;

3. для СЕС:
• клопотання про надання висновку на ім’я керівника;
• МО;

рекомендації відділу містобудування та архітектури або виписка з протоколу комісії по забудові та благоустрою населених пунктів району;

4. для відділу містобудування та архітектури:
• клопотання про надання висновку на ім’я керівника;
• МО;

рекомендації відділу містобудування та архітектури або виписку з протоколу комісії по забудові та благоустрою населених пунктів району;

5. для державної екологічної інспекції №16 Державного управління екологічної безпеки у Львівській області:
• клопотання про надання висновку на ім’я керівника;
• МО; рекомендації відділу містобудування та архітектури або виписку з протоколу комісії по забудові та благоустрою населених пунктів району.

Погодження містобудівного обґрунтування іншими учасниками процедури, здійснюється у разі, якщо це передбачено рекомендаціями відділу містобудування та архітектури до розробки МО.
Для цього Заявник подає адміністратору для кожного учасника процедури, визначеного рекомендаціями відділу містобудування та архітектури до розробки МО,  копії МО та клопотання про погодження містобудівного обґрунтування.

Адміністратор здійснює дії, передбачені пп. 3.5 – 3.7, 3.11 Порядку взаємодії, після чого формує комплекти копій та оригіналів документів, які відповідно до п.3.12 Порядку взаємодії передаються учасникам процедури.

2.4. Адміністратор визначає дату, час, місце спільного засідання уповноважених представників учасників процедури не пізніше 5-го дня з дня передачі документів. Засідання уповноважених представників учасників процедури організується відповідно до п. 3.14 Порядку взаємодії. За результатами засідання безпосередньо під час його проведення або у порядку, передбаченому п. 3.16 адміністратору передаються 4 примірники МО, з висновками та погодженнями учасників процедури та витяг з протоколу засідання уповноважених представників учасників процедури ,які він передає Заявнику відповідно до п.3.16 Порядку взаємодії.

2.5. У разі позитивних висновків та погоджень учасників процедури Заявник отримує висновки та погодження відділу культурної спадщини управління культури Львівської облдержадміністрації поза Порядком взаємодії. Після їх отримання Заявник подає погоджені 4 примірники МО, витяг з протоколу засідання уповноважених представників учасників процедури адміністратору, який передає їх згідно з п.3.12 Порядку взаємодії у відділ містобудування та архітектури. Відділ містобудування та архітектури готує проект рішення місцевої ради / розпорядження голови райджержадмінністрації/ про затвердження містобудівного обґрунтування та надання дозволу на вибір земельної ділянки і скеровує його адміністраторові.
Адміністратор відповідно до п.3.16 передає Заявникові 4 примірники МО, з висновками та погодженнями, витяг з протоколу засідання уповноважених представників учасників процедури ,копію рішення органу місцевого самоврядування / розпорядження голови Сокальської райдержадміністрації/.

Related Images:

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.