Проектирование зданий, расчет конструкций, авторский надзор

Вихідні дані

1. Фізична або юридична особа, яка подала до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради заяву про намір щодо
забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, повинна одержати вихідні дані для
проектування об’єкта будівництва.

2. Вихідні дані повинні міститися у повному обсязі в загальнодоступній містобудівній документації на місцевому рівні.

3. Основними складовими вихідних даних є:

-містобудівні умови та обмеження;

-завдання на проектування, що визначають обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і
технологічних рішень та властивостей об’єкта містобудування, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і
складаються з урахуванням містобудівних умов та обмежень, технічних умов.

4. Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури
на безоплатній основі.

Перелік об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, визначає центральний
орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

5. Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури визначає відповідність намірів щодо забудови земельної
ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.

6. Розгляд заяви та надання вихідних даних або прийняття рішення про відмову у видачі вихідних даних здійснюються
спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.

Рішення про відмову у видачі вихідних даних приймається у разі невідповідності намірів щодо забудови земельної ділянки
вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.

7. За наявності плану зонування або детального плану території містобудівні умови та обмеження надаються спеціально
уповноваженим органом містобудування та архітектури.

8. До містобудівних умов та обмежень можуть включатися вимоги щодо архітектурних та інженерних рішень.

9. Склад, зміст, порядок надання містобудівних умов та обмежень визначаються центральним органом виконавчої влади з
питань будівництва, містобудування та архітектури.

10. Вихідні дані є чинними до завершення будівництва об’єкта. Зміни до вихідних даних можуть вноситися тільки за згодою
замовника.

Related Images:

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.