Проектирование зданий, расчет конструкций, авторский надзор

Виконання підготовчих робіт

1. Після набуття права на земельну ділянку замовник може
виконувати підготовчі роботи, визначені будівельними нормами,
державними стандартами і правилами, крім винесення інженерних
мереж та видалення зелених насаджень, з повідомленням відповідної
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.

2. Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж та
видалення зелених насаджень замовник здійснює на підставі
зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт.

Виконання підготовчих робіт, у тому числі з винесення
інженерних мереж та видалення зелених насаджень, може
здійснюватися на підставі зареєстрованої декларації про початок
виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних
робіт.

Виконання підготовчих робіт з винесення інженерних мереж та
видалення зелених насаджень без реєстрації зазначеної декларації
або отримання дозволу на виконання будівельних робіт
забороняється.

3. Зареєстрована декларація про початок виконання підготовчих
робіт не дає права на виконання будівельних робіт.

4. Реєстрацію декларації про початок виконання підготовчих
робіт здійснюють відповідні інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом
п’яти робочих днів з дня отримання декларації.

За наявності зареєстрованої декларації про початок виконання
підготовчих робіт (направлення повідомлення до інспекції
державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до
частини першої цієї статті) отримання замовником та генеральним
підрядником чи підрядником інших документів дозвільного характеру
для виконання підготовчих робіт та видалення зелених насаджень у
межах будівельного майданчика не вимагається.

5. Форма декларації про початок виконання підготовчих робіт,
порядок її подання та реєстрації, форма повідомлення про зміну
даних у зареєстрованій декларації визначаються Кабінетом Міністрів
України.

6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
відмовляють у реєстрації декларації про початок виконання
підготовчих робіт, якщо декларація подана чи оформлена з
порушенням встановлених вимог.

Рішення про відмову в реєстрації декларації про початок
виконання підготовчих робіт приймається у строк, передбачений для
реєстрації декларації.

7. У разі якщо інспекція державного архітектурно-будівельного
контролю не зареєструвала декларацію про початок виконання
підготовчих робіт або не відмовила в її реєстрації в установлений
цією статтею строк, право на виконання підготовчих робіт виникає
на одинадцятий робочий день з дня, коли декларація повинна бути
зареєстрована, а рішення про відмову — прийнято. У такому разі
декларація вважається зареєстрованою.

8. У разі якщо право на будівництво об’єкта передано іншому
замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (у
разі якщо підготовчі роботи виконуються без залучення
субпідрядників) або осіб, відповідальних за проведення авторського
нагляду, чи відповідальних виконавців робіт, замовник протягом
трьох робочих днів повідомляє про такі зміни відповідну інспекцію
державного архітектурно-будівельного контролю.

Продовження виконання підготовчих робіт без такого
повідомлення забороняється.

9. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня
надіслання повідомлення до інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю відповідно до частини першої
цієї статті або реєстрації декларації про початок виконання
підготовчих робіт, або з дня набуття права на виконання
підготовчих робіт відповідно до частини сьомої цієї статті
письмово поінформувати місцевий орган виконавчої влади чи орган
місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкта будівництва
про початок виконання підготовчих робіт.

10. Замовник відповідно до закону несе відповідальність за
повноту і достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації
про початок виконання підготовчих робіт, та виконання підготовчих
робіт з порушенням вимог, визначених у цій статті.

Related Images:

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.