Проектирование зданий, расчет конструкций, авторский надзор

Posts Tagged ‘проектирование’

Знесення самочинно збудованих об’єктів містобудування

Воскресенье, 19 февраля, 2012
1. У разі виявлення факту самочинного будівництва об’єкта, перебудова якого з метою усунення істотного відхилення від проекту або усунення порушень законних прав та інтересів інших осіб, істотного порушення будівельних норм є неможливою, посадова особа відповідної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю видає особі, яка здійснила (здійснює) таке будівництво, припис про усунен ...

Виконання підготовчих робіт

Воскресенье, 19 февраля, 2012
1. Після набуття права на земельну ділянку замовник може виконувати підготовчі роботи, визначені будівельними нормами, державними стандартами і правилами, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, з повідомленням відповідної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. Related Images: ...

Технічні умови

Воскресенье, 19 февраля, 2012
1. Технічні умови — комплекс умов та вимог до інженерногозабезпечення об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водо-, тепло-, енерго- і газопостачання, каналізації, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки. Related Images: ...

Мала архітектурна форма

Воскресенье, 19 февраля, 2012
Мала архітектурна форма — невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об’єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів. Related Images: ...

Дом сестринского ухода

Понедельник, 19 сентября, 2011
Дом сестринского ухода — больничное учреждение, предназначенное для проведения курса поддерживающего лечения больным преимущественно пожилого и старческого возраста и одиноким, страдающим хроническими заболеваниями и нуждающимся в медицинской и социальной помощи. Related Images: ...