Проектирование зданий, расчет конструкций, авторский надзор

Posts Tagged ‘дизайн’

Требования к площади участка для торового центра

Вторник, 24 апреля, 2012
1 Здания и сооружения предприятий розничной торговли следует предусматривать на земельных участках, которые располагаются в соответствии с требованиями градостроительных, санитарных и норм пожарной безопасности (ДБН 360, ДБН Б.2-4-1, ДСП 173, НАПБ Б.01.005). 2 Площади земельных участков принимаются согласно ДБН 360, исходя из величины предприятий торговли. Для магазинов — из расчета от 0,02 ...

Торговые залы

Вторник, 24 апреля, 2012
ООО «НИПИ ЦСК» проектирует предприятия общественного питания, а также другие предприятия по обслуживанию населения. Давайте разберемся с терминами и понятиями которые относятся к торговым залам, а именно: Related Images: ...

Четверг, 8 марта, 2012
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/687-14 З А К О Н У К Р А Ї Н И Про архітектурну діяльність ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 31, ст.246 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238 N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, […] ...

Знесення самочинно збудованих об’єктів містобудування

Воскресенье, 19 февраля, 2012
1. У разі виявлення факту самочинного будівництва об’єкта, перебудова якого з метою усунення істотного відхилення від проекту або усунення порушень законних прав та інтересів інших осіб, істотного порушення будівельних норм є неможливою, посадова особа відповідної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю видає особі, яка здійснила (здійснює) таке будівництво, припис про усунен ...

Технічні умови

Воскресенье, 19 февраля, 2012
1. Технічні умови — комплекс умов та вимог до інженерногозабезпечення об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водо-, тепло-, енерго- і газопостачання, каналізації, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки. Related Images: ...